24/07/2021

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA HDPHARMA

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

HDPHARMA