24/04/2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA – 04/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu HDPHARMA ngày 24/4/2023.

Ngày 24/04/2023, ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA