03/06/2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA – 06/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu HDPHARMA ngày 03/6/2022.

Ngày 03/06/2022, ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

 

Xem thêm: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

HDPHARMA