28/04/2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HDPHARMA: MỤC TIÊU DOANH THU NĂM 2022 ĐẠT 800 TỶ ĐỒNG

Tại đại hội cổ đông năm 2022, HDPHARMA đặt mục tiêu doanh thu đạt 800 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông năm 2022, HDPHARMA đặt mục tiêu doanh thu đạt 800 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ đồng.

Vào lúc 9:00 ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA, mã chứng khoán DHD) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội tổ chức trực tiếp tại trụ sở công ty (102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) và trực tuyến.

Vào ngày 25/3 – thời điểm chốt danh sách cổ đông chính thức, HDPHARMA có 409 cổ đông, trong đó có 404 cổ đông cá nhân trong nước và 5 cổ đông tổ chức tại nước ngoài.

Tham dự đại hội ngày 28/4 có 151 cổ đông đại diện cho 10.573.586 cổ phần, tương đương 88,1140% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDPHARMA.

Báo cáo kết quả hoạt động của HDPHARMA năm 2021

Báo cáo trước đại hội, ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT HDPHARMA cho biết: trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, HDPHARMA vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh doanh đạt kết quả tương đối khá. Trong năm thứ hai thực thi chiến lược phát triển 2020-2024, các kết quả đạt được khẳng định chúng ta đã đi một chiến lược đúng đắn và hiệu quả.

Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là 29.6 tỷ đồng, tăng 2,1% kế hoạch và tăng 3,66% so với năm 2020. Giá trị sản lượng sản xuất đạt 282.4 tỷ đồng, đạt 76,3% so với kế hoạch, tăng 8,3% so với năm 2020.

Báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc cho biết: năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tập thể HDPHARMA đã nỗ lực đạt tổng doanh thu (đã trừ doanh thu nội bộ) là 621.7 tỷ đồng, đạt 77,7% so với kế hoạch, giảm 3,55% so với năm 2020. Một tín hiệu vui là sản phẩm xuất khẩu của công ty tăng trưởng tốt – đạt 16.372 tỷ đồng, tăng 260,65% so với năm 2020.

Trả cổ tức tỷ lệ 30%, tăng vốn điều lệ lên 149.99 tỷ năm 2022

Đại hội đồng đã nhất trí trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%/ vốn góp – tính từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 và năm trước chuyển sang. Hình thức trả 25% bằng cổ phiếu và 5% tiền mặt.

Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án trả cổ tức 2.99 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:25, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ trong năm 2022 sẽ được nâng lên 149.99 tỷ đồng.

Mục tiêu năm 2022: Doanh số kinh doanh đạt 800 tỷ, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ

Đại hội thống nhất đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 800 tỷ. Trong đó, có 10 tỷ là doanh thu nội bộ và 790 tỷ doanh thu bán cho khách hàng.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty đã đưa chỉ tiêu giao khoán 380 tỷ đồng cho khối sản xuất, 278 tỷ đồng cho khối kinh doanh.

Việc thẩm định tiêu chuẩn GMP-EU cho dây chuyền sản xuất Thuốc viên nén, nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột không chứa kháng sinh Betalactam đã được thực hiện từ ngày 18-20/4 vừa qua. Dự kiến trong quý 2, các dây chuyền trên sẽ được cấp giấy chứng nhận GMP EU để đưa dây chuyền vào hoạt động. Dây chuyền đạt chuẩn GMP EU hoạt động sẽ tạo bước tiến lớn cho HDPHARMA trong việc khẳng định lợi thế cạnh tranh về chất lượng và sản phẩm.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác

Ngoài các nội dung trên, HĐQT HDPHARMA cũng đưa ra nhiều tờ trình quan trọng khác để cổ đông thông qua như: Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022… Tất cả các tờ trình trên đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao – trung bình 99,49%.

Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của HDPHARMA:

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên HĐQT giới thiệu đại biểu và chương trình đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng đọc tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự toán tài chính năm 2022 để hội đồng thông qua.

Ông Trần Kim Cương – Thành viên Ban Kiểm soát đọc tờ trình Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 để đại hội đồng thông qua.

Bà Trần Thị Dưỡng – Thư ký đại hội đọc biên bản và nghị quyết đại hội.

Hình ảnh lưu niệm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Xem thêm: Biên bản đại hội cổ đông 2022.

HDPHARMA