21/05/2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA

Thông báo giao dịch cổ phiếu HDPHARMA ngày 20/5/2022.

Ngày 20/5/2022, ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có đảm bảo dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.977.160 cổ phiếu – tương đương 41.47%.

Xem thêm: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

HDPHARMA