03/06/2022

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Ngày 03/06/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.999.972 cổ phần.

Thông báo như sau:

 

Xem thêm: Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

HDPHARMA