14/03/2020

Thông báo về việc giả danh nhân viên công ty lừa đảo bán hàng

Kính gửi Quý khách hàng.

Hiện nay có một vài thành phần xấu mang danh nghĩa công ty, sử dụng hóa đơn giả mạo, hóa đơn đã chỉnh sửa nội dung để trục lợi, lừa đảo tiền.

Đề nghị Quý khách hàng nâng cao cảnh giác. Khi nhận được hóa đơn vui lòng vào website của Tổng Cục thuế (theo địa chỉ bên dưới) và thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế để kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn.

Đường link tra cứu hóa đơn của Tổng cục thuế: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html