16/06/2023

VĂN HÓA HDPHARMA

Tự hào là doanh nghiệp dược có hơn 62 năm đồng hành và chăm sóc sức khỏe người Việt, tự hào có nhà máy sản xuất dược đạt chuẩn EU-GMP đầu tiên tại miền Bắc, HDPHARMA đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Tháng 6/2023, HDPHARMA phát hành Văn hóa HDPHARMA, là kim chỉ nam cho các quy tắc ứng xử của tất cả cán bộ, công nhân viên công ty.

Nhân sự là yếu tố đặc biệt quan trọng trong sản xuất kinh doanh – một trong những chiến lược cơ bản của HDPHARMA là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức tốt, chuyên môn sâu, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thấm nhuần văn hóa HDPHARMA. Các chính sách của HDPHARMA luôn thu hút mạnh mẽ nguồn nhân tài, tạo điều kiện tốt nhất để nhân sự cống hiến và gắn bó lâu dài.

Với gần 1000 nhân sự bao gồm nhiều thạc sỹ; dược sỹ chuyên khoa dược; đội ngũ cử nhân, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã và đang cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau hành động, cùng nhau cam kết thực hiện văn hóa HDPHARMA.

Xem tin tuyển dụng.

Xem Quy tắc ứng xử tại HDPHARMA.

HDPHARMA