13/07/2019

Thông báo về lưu ký chứng khoán và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi các Quý cổ đông Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông lưu ký phần cổ phiếu (chuyển đổi từ trái phiếu), Công ty CP Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA) đã mời Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán. 1. Thời gian: 8h – […]

Xem thêm
09/07/2019

Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi và tin liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu / chứng chỉ quỹ / trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Xem văn bản ở link bên dưới […]

Xem thêm
28/06/2019

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng Xem văn bản ở link bên dưới Xem nội dung biên bản

Xem thêm
27/06/2019

Biên bản họp Hội đồng Quản trị

Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu Vui lòng click vào ô bên dưới để xem thông báo Xem nội dung biên bản

Xem thêm
27/06/2019

Thông báo dừng chuyển nhượng và chốt danh sách trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) thông báo về việc dừng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Vui lòng click vào ô bên dưới để xem thông báo Xem thông báo

Xem thêm