21/05/2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA

Ngày 20/5/2022, ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

Xem thêm
29/04/2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tham dự Đại hội cổ đông ngày 28/4 có 151 cổ đông đại diện cho 10.573.586 cổ phần, tương đương 88,1140% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xem thêm
28/04/2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HDPHARMA: MỤC TIÊU DOANH THU NĂM 2022 ĐẠT 800 TỶ ĐỒNG

Tại đại hội cổ đông năm 2022, HDPHARMA đặt mục tiêu doanh thu đạt 800 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ đồng.

Xem thêm
14/04/2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tài liệu họp (cập nhật, bổ sung) của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương Ngày 07/04/2022, HDPHARMA đã công bố Thư mời tham dự Đại hội cổ đông và một số tài liệu. Nay, chúng tôi tiếp tục cập nhật và […]

Xem thêm
07/04/2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Vào ngày 28/04/2022, tại trụ sở 102 Chi Lăng (TP. Hải Dương), Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022.

Xem thêm