16/06/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 16 tháng  06 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Báo cáo này thay thế cho báo cáo số 1023/2021/BC-DHD ngày 14/06/2021. Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Xem văn bản trong […]

Xem thêm
15/06/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 14 tháng  06 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Xem văn bản trong file đính kèm.

Xem thêm
20/05/2021

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu ngày 20 tháng 05 năm 2021 của công ty Cổ Phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – Since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Xem văn bản trong file đính kèm.

Xem thêm
20/05/2021

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương 1. Tên viết tắt: HD Pharma 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương. 3. Mã cổ […]

Xem thêm
28/04/2021

Tài liệu công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Vui lòng lick để xem được tài liệu Xem tài liệu

Xem thêm