17/04/2023

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG: 62 NĂM TRỌN MỘT NIỀM TIN

Tự hào với 62 năm đồng hành và chăm sóc sức khỏe người bệnh, HDPHARMA luôn kiên trì một niềm tin và sứ mệnh: sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành dược thế giới với chi phí phù hợp cho người bệnh Việt Nam. 62 năm – hành trình sản xuất […]

Xem thêm
24/03/2022

HDPHARMA TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY, CÔNG NHÂN PHA CHẾ, ĐÓNG GÓI

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm công việc trong các dây chuyền sản xuất của Công ty.

Xem thêm
06/07/2021

Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 21

Tháng 23/06/2021, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – Since 1961) đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo mức vốn điều lệ mới, […]

Xem thêm