23/04/2019

Tài liệu sau đại hội cổ đông năm 2019

Vui lòng bấm nút bên dưới để xem đầy đủ tài liệu Xem tài liệu

Xem thêm
12/04/2019

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019

Vui lòng lick để xem được tài liệu Xem tài liệu

Xem thêm
05/04/2019

Thông báo mời đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

– Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Nội dung và chương trình dự kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Vui lòng click vào ô bên dưới để xem thông báo […]

Xem thêm
05/04/2019

Tài liệu hướng dẫn đề cử, ứng cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 5

1. Dự thảo quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Xem văn bản 2. Giấy đề cử thành viên hội đồng quản trị Xem văn bản 3. Giấy ứng cử thành viên hội đồng quản trị Xem văn bản 4. Giấy đề cử thành […]

Xem thêm
05/04/2019

Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc khu vực phía Nam

Ông Trần Đức Dương sẽ thôi giữ chức Giám đốc khu vực phía Nam thuộc Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương từ ngày 05/04/2019. Xem犀利士 văn bản

Xem thêm