20/03/2020

Thông báo tuyển công nhân tháng 3 năm 2020

– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm công việc trong các dây chuyền sản xuất của Công ty. – Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa điểm làm việc Yêu cầu […]

Xem thêm
10/02/2020

Thông báo tuyển công nhân tháng 2 năm 2020

– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm công việc trong các dây chuyền sản xuất của Công ty. – Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa điểm làm việc Yêu cầu […]

Xem thêm
09/02/2020

Tuyển dụng nhân viên trade marketing và digital marketing

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho phòng Marketing Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên Digital Marketing 01 […]

Xem thêm
05/02/2020

Thông báo tuyển nhân sự phòng Nghiên cứu phát triển

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho phòng Nghiên cứu phát triển Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau:0 Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên phòng Nghiên cứu phát […]

Xem thêm
05/02/2020

Thông báo tuyển dụng nhân viên kiểm nghiệm hóa lý làm việc tại nhà máy HDPHARMA EU

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự kiểm nghiệm hóa lý cho phòng kiểm tra chất lượng ( QC ) tại nhà máy HDPHARMA EU Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn […]

Xem thêm