09/07/2019

Tuyển dụng công nhân phân xưởng tiêm tra mắt

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng công nhân cho phân xưởng tiêm tra mắt Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Công nhân soi thuốc 05 Nhà […]

Xem thêm
12/04/2019

Thông báo tuyển dụng nhân sự phòng Kiểm tra chất lượng

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho phòng Kiểm tra chất lượng Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Kiểm nghiệm viên nguyên liệu và […]

Xem thêm
16/03/2019

Thông báo tuyển dụng quản lý bán hàng (DSM) tại các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng quản lý bán hàng (DSM) Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Quản lý bán hàng (DSM) 01 Bắc Giang, Vĩnh […]

Xem thêm
14/02/2019

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng kỹ thuật cơ điện cho nhà máy HDPHARMA EU

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên phòng kỹ thuật cơ điện cho nhà máy HDPHARMA EU Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên […]

Xem thêm
01/02/2019

Thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Trình dược viên tại Bà Rịa […]

Xem thêm