01/02/2019

Thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Trình dược viên tại Bà Rịa […]

Xem thêm
12/11/2018

Thông báo tuyển dụng nhân viên IT

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên IT Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên IT (thuộc phòng kỹ thuật cơ điện) 01 Thành […]

Xem thêm
15/08/2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 8 năm 2018

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 08 năm 2018 Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên phòng QA 05 Thành phố Hải […]

Xem thêm