02/10/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 01 tháng 10 năm 2019 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm
26/09/2019

Báo cáo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Thông tin về trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 200.000 trái phiếu Giá bán: 100.000 / trái phiếu Xem nội dung thông báo

Xem thêm
21/09/2019

Thông báo về việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và các tin liên quan

1. Thông báo về việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Các trái chủ có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng chậm nhất đến 16h ngày […]

Xem thêm
20/09/2019

Thông báo thay đổi điều khoản của Trái phiếu phát hành năm 2018

Chúng tôi thông báo đến các trái chủ trái phiếu về việc thay đổi điều khoản của Trái phiếu phát hành năm 2018: – Thay đổi về thời gian hạn chế quyền chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 – Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát […]

Xem thêm
09/09/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng tháng 09 năm 2019 Xem nội dung thông báo

Xem thêm