21/09/2019

Thông báo về việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và các tin liên quan

1. Thông báo về việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Các trái chủ có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng chậm nhất đến 16h ngày […]

Xem thêm
20/09/2019

Thông báo thay đổi điều khoản của Trái phiếu phát hành năm 2018

Chúng tôi thông báo đến các trái chủ trái phiếu về việc thay đổi điều khoản của Trái phiếu phát hành năm 2018: – Thay đổi về thời gian hạn chế quyền chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 – Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát […]

Xem thêm
09/09/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng tháng 09 năm 2019 Xem nội dung thông báo

Xem thêm
26/08/2019

Chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018

Vào lúc 8h ngày 26 tháng 08 năm 2019 tại số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược Vật tư Y Tế Hải Dương đã tiến hành họp với sự có mặt của: – Ông Nguyễn Trung Việt – chủ tịch Hội đồng […]

Xem thêm
13/07/2019

Thông báo về lưu ký chứng khoán và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi các Quý cổ đông Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông lưu ký phần cổ phiếu (chuyển đổi từ trái phiếu), Công ty CP Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA) đã mời Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán. 1. Thời gian: 8h – […]

Xem thêm