26/05/2020

Điều lệ công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Điều lệ công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương năm 2020.   Xem tài liệu

Xem thêm
13/05/2020

Thông báo đính chính thông tin

Đính chính thông tin trên văn bản đã thực hiện công bố thông tin, báo cáo Vui lòng xem văn bản ở link bên dưới   Xem nội dung hướng dẫn    

Xem thêm
06/05/2020

Hướng dẫn nhận cổ tức bằng tiền

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) thông báo về thời gian trả tiền cổ tức vào ngày 25/05/2020 Quý cổ đông vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để thực hiện nhận tiền cổ tức. Trân trọng cảm ơn  

Xem thêm
06/05/2020

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: DHD Mệnh giá: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm […]

Xem thêm
17/04/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu   Xem nội dung thông báo      

Xem thêm